Külastaja meelespea

Soovime, et Kaevandusmuuseumi külastus oleks Sulle meeldejääv ja elamusterohke ning seepärast oleme kokku koondanud info, mida kaevandusmuuseumit külastades meeles tuleks pidada.

 • Ekskursioon allmaakaevandusse kestab kuni 1-1,5 tundi.
 • Gruppidele on vajalik ekskursiooni aeg eelnevalt broneerida ning kirjalikult kinnitada allmaakaevanduse ekskursioonil osalejate nimed, planeeritava ekskursiooni ajakava koos erisoovidega.
 • Eelregistreerunud gruppidel palume päev enne ekskursiooni kinnitada saabumise aeg ja grupi suurus.
 • Üksikkülastajatel on võimalus tellida lisatasu eest giid või oodata 10-liikmelise grupi täitumist.
 • Eesti Kaevandusmuuseumil on õigus alkoholijoobes külastajaid maa alla mitte lubada.
 • Eesti Kaevandusmuuseum jätab endale õiguse ekskursioonigruppidele vajadusel külastajaid juurde lisada.
 • Kõik allmaakaevanduse külastajad registreeritakse nimeliselt ja instrueeritakse enne maa alla minekut.
 • Kaevandusmuuseumil on õigus muuta allmaakaevandust külastavate gruppide ajakava, kui ohutustingimused seda nõuavad.
Grupid
 • Lapsed peavad allmaamuuseumis olema vanemate järelvalve ja vastutuse all. Suured grupid jaotatakse ohutuse tagamiseks väiksemateks gruppideks. Iga lastegrupi juurde peab jääma oma vastutav saatja (õpetaja või muu täiskasvanu), kes kogu ekskursiooni vältel liigub grupi lõpus, tagades grupi koospüsimise
 • Gruppi saadab maa all üks muuseumi giid. Rikastusvabriku külastuse tellimisel saadab gruppi samuti üks giid.
 • Õpilasgruppide puhul peab iga 10 lapse kohta kaasas olema üks täiskasvanud saatja, kes pääseb Kaevandusmuuseumisse tasuta.
Riietus
 • Palume Kaevandusmuuseumisse tulles selga panna mugavad riided ja kinnised jalanõud. Allmaakäikudes on temperatuur aastaringselt +6 kuni +8 kraadi ja laest võib tilkuda vett. Seetõttu varustame iga külastaja ekskursiooni ajaks sooja jope ja kiivriga.
Kestus

Külastuse kestus ja täpne ajakava sõltub iga grupi individuaalsest tellimusest, sest saame pakkuda ka programme mitme päeva sisustamiseks. Näiteks pakume oma külastajatele võimalust saada osa tõelisest kaevurilõunast maa all, osa võtta meie partnerite poolt pakutavatest seikluselamustest või pikendada külastusaega jätkuekskursioonidega. Kogu Kaevandusmuuseumi külastamine võtab aeg keskmiselt 4 tundi, see sisaldab rikastusvabriku, vana peahoone, allmaakäikude ja territooriumi külastust.

 

Ligipääsetavus külastajale Eesti Kaevandusmuuseumis

Muuseumi rikastusvabriku ruumides, kus asub interaktiivne ekspositsioon ning näitused on erinevate korruste vahel võimalik liikuda ratastooliga kasutades lifti.Muuseumi territooriumil asuvale ekspositsioonile on ligipääsetavus tagatud ratastooli kasutavatele külastajatele muuseumi territooriumile rajatud asfaltteede kaudu.Invatualettruum asub muuseumi peahoone sissepääsu fuajees ja kohviku läheduses. Muuseumit on lubatud külastada juhtkoeraga. Puudega kuni 16-aastasele isikule ning tema saatjale ja sügava puudega 16-aastasele ja vanemale isikule ning tema saatjale on muuseumikülastusel õigus soodustusele, mida saab tõendada puudega isiku kaardiga.

 

Kaevandusmuuseumi allmaa ekskursioonile kahjuks täna veel puudub ligipääs, kuid muuseum töötab selles suunas ning otsib lahendusi ja rahastust selle puuduse likvideerimiseks.