Pruuni kulla jälgedes

Kahepäevase õppelaagri tegevuste metoodika põhineb uurimuslikul õppel. Esimesel päeval antakse lastele ülevaade põlevkivi allmaa- ja karjääriviisilisest kaevandamisest, samuti rekultiveerimisest ja loodusoludest tehismaastikul. Õhtul jagunevad lapsed rühmadesse ning loosivad endale valdkonna, mida nad järgmisel päeval uurima hakkavad. Iga rühm püstitab uurimisküsimuse ja hüpoteesi.

Teisel päeval on tegevused hüpoteesi tõestuse kontrollimiseks (katsed, vaatlused, mõõtmised,
mõõdistused, proovide võtmised jt praktilised tegevused, info hankimine jne). Kogutud andmete baasil tehakse järeldused ning vormistatakse ja esitatakse ettekanne.

NB!

  • 15 õpilase kohta on ühe õpetaja osalemine looduslaagris tasuta.
  • Võimalus on korraldada ka 3-päevane õppelaager.

Võimalikud lisategevused:

  • energeetika- ja õli tootmisega seotud teemad, õppekäigud erinevatele tehisaladele (poolkoksimäed, aherainemäed, tuhamäed, karjäärid, turbaväljad) ning laboritöö.