Põlevkivi kaevandamise täisprogramm

Programmi raames saab põhjaliku ülevaate põlevkivi kaevandamisest allmaakaevanduses ja karjääris ning selle mõjudest keskkonnale. Lisaks käsitleb programm inimese igapäevase elektritarbimise ning keskkonnamõju seoseid. Õppeprogramm koosneb neljast põhiosast. Programmi vahepeal on 20 minutit aega lõunapausiks, lõunasöök tuleb eraldi tellida või endal kaasa võtta.

   
Sihtrühm põhikooli III aste,
gümnaasium
Kestus 5-5,5 h
Rühma suurus kuni 17 õpilast + 1 õpetaja 760 € / rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt kaks rühma.

Viime õppeprogrammi läbi koostöös Alutaguse Matkaklubi ja Adrenaator Grupiga.