Põlevkivi kaevandamise ülevaatlik programm

Õppeprogramm annab ülevaate põlevkivi kaevandamisest ja tööstusalade rekultiveerimisest. Õppeprogramm koosneb kahest põhiosast.

Sihtrühm põhikooli III aste ja
gümnaasium
Kestus 3 h
Rühma suurus kuni 20 õpilast + 2 õpetajat 320 € / rühm
Rühma suurus: kuni 32 õpilast + 2 õpetajat 470 € / rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Viime õppeprogrammi läbi koostöös Alutaguse Matkaklubi