Põlevkivi kaevandamine allmaakaevanduses

Õppeprogramm annab ülevaate põlevkivi kaevandamisest allmaakaevanduses ning erinevate kaevandamisega seotud hoonete tähendusest ja vajalikkusest.

   
Sihtrühm põhikooli II ja III aste,
gümnaasium
Kestus 2,5 h
Hind ühe õpilase kohta 17€
   

Korraga saame vastu võtta 2 rühma.