Millest vaikib põlevkivi

Õppeprogramm sisaldab audiovisuaalset näidendit ja  ekskursiooni allmaakaevandusse.

Läbiviimise periood november-aprill
Sihtrühmad põhikooli I kooliaste
koolieelsed lasteaiarühmad
Õppeprogrammi kestus 1 h
Grupi suurus kuni 25 last
Soodushind õpilase kohta 15€

Sihtrühm:  eelkooliealiste rühmad, algkooli rühmad

Eesmärgid:

Programmis osaleja:

 • Teeb vahet, mis on elusloodus, mis eluta loodus

 • Teab, millest põlevkivi on tekkinud

 • Teab, et põlevkivi asub maa all

 • Teab, et põlevkivi kaevandatakse

 • Mõistab, et inimeste eluolu muutub ajas, nt et vanasti kaevandati kirkadega, nüüd masinatega

Seos õppekavadega:

Koolieelse lasteasutuse valdkonnad:

Mina ja keskkond; Kunst

PK I kooliaste: INIMESE MEELED JA AVASTAMINE: Elus ja eluta. INIMENE: Inimese elukeskkond.

Meetodid: vaatlus, etendus, allmaakülastus

Keel: eesti, vene

Tegevused:

Visuaalsest tekstita etendusest arusaamine ei sõltu keeleoskusest.

Programmi etapid:

 • Sissejuhatus: Kaevandusmuuseumi giid-programmijuht näitab põlevkivi tükki ja teeb suulise sissejuhatuse ja lühikese tutvustuse eesootavale.

 • Audiovisuaalne etendus, kus on kokku pandud nukuteater ja videopilt. Näidend algab sadade miljonite aastate taguse vee-elustiku tegevuse kujutamisega. Nende setetest ongi põlevkivi moodustunud. Teine pool keskendub kaevandustegevusele ja tehnikale – algselt käsitsi, seejärel rohkem mehhaniseeritud kaevandamisele.

 • Allmaakaevanduse külastus 45 minutit. Sõit allmaarongiga, ladestunud kivimikihtide tutvustus ning selgitus, kuidas kaevandamise ajal lõhati.

 • Külastuse lõppfaas: Kaevandusmuuseumi giid-programmijuht küsib tagasisidet ja vastab külaliste küsimustele.

  Grupi broneerimiseks kirjuta meile: info@kaevandusmuuseum.ee