Kivimid ja kivistised kaevandatud aladel

See on kõige parem viis teha tutvust ordoviitsiumi kihtides olevate kivimite ja kivististega.

Sihtrühm põhikooli I ja II aste
Kestus 2,5 h
Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat 400 € / rühm

Korraga saame vastu võtta 2 rühma. Mõlema rühma toimuvad tegevused paralleelselt.

Viime õppeprogrammi läbi koostöös Alutaguse Matkaklubi ja ELKS Jõhvi osakonnaga.