Kaevandatud alade taastamine

Programmi käigus tutvutakse kolme eri viisiga, kuidas kaevandatud alasid saab taastada. Sealjuures arutletakse, milline kaevandusala taastamine on kõige kasulikum majanduslikult, looduse taastumise seisukohalt ja millised taastamise viisid on kõige põnevamad. Üheskoos arutleme, milliseid võimalusi veel võiks olla.

Sihtrühm põhikooli II, III aste
ja gümnaasium
Kestus 2 h
Rühma suurus kuni 24 õpilast + 2 õpetajat 160 € / rühm

Sõltuvalt klassi suurusest saame korraga vastu võtta kuni 2 rühma.