Kivimid ja kivistised kaevandatud aladelProjekti tegevuste eesmärk oli välja töötada Kaevandusmuuseumi õppe- ja külastusprogrammid ning kaasata programmide läbiviimisse vähemalt kuus kohaliku piirkonna erinevat institutsiooni ja organisatsiooni.

Projekti tulemusena lisandus Eesti Kaevandusmuuseumi teenustele ja toodetele kaheksa õppe- ja külastusprogrammi, millel on eelkõige sotsiaalne eesmärk: hariduse andmine, koostegemise soodustamine ja suhtlemine. Tänu projekti tegevustele on muuseumi teenused ja tooted mitmekesised ning pakuvad atraktiivseid võimalusi õpikeskkonnana, kooskäimise kohana kogukonnale ja külastuskeskusena.

Õppe- ja külastusprogrammide läbiviijad (nii muuseumi töötajad, kui kaasatud osapooled) on kompetentsed ja osutavad kvaliteetset teenust, sh vabatahtlikku tasuta teenust.
2020.aastal on võrreldes 2016. aastaga Eesti Kaevandusmuuseumit külastanud gruppide arv kasvanud 100-150 grupi võrra, millest ca 30% moodustavad õppeprogrammide kasutajad.

Kirderanniku Koostöökogule esitatud projekt „Kaevandusmuuseumi õppe- ja külastusprogrammide väljatöötamine” (registreeritud PRIA-s viitenumbriga 619217443085)

  • Projekti maksumus 30 988 €, sellest toetus 24 788 € ja omafinantseering 6 200 €

  • Ühisprojekti partnerid: MTÜ Alutaguse Matkaklubi ja Adrenaator Grupp OÜ

  • Ühisprojekti tegevuste elluviimise periood: märts 2018 – mai 2020

Leader programm