Projekti tegevusteks on ehitustööde teostamine rikastusvabrikus, multifunktsionaalsete ruumide rajamine, muuseumi allmaa osa atraktiivsemaks muutmine uuenduslike IT lahendustega, puuetega inimestele võimaluste loomine allmaa muuseumi külastamiseks, veetõkete kindlustamine ja renoveerimine.

  • Projekti maksumus 1,6 miljonit eurot

  • Projekti rahastajad: Eesti Vabariik Rahandusministeeriumi kaudu

  • Projekti valmimise tähtaega 01.09.2021