Õppeprogrammid koolidele

Eesti Kaevandusmuuseum pakub keskkonnahariduslikke ja säästvat arengut toetavaid õppeprogramme ja õppepäevi. Kaevandusmuuseum on ainulaadne koht, kus saab õppida palju uut ja huvitavat Ida-Virumaa kõige väärtuslikuma maavara kohta, milleks on loomulikult pruun kuld ehk fossiilirikas põlevkivi.

Põlevkivi kaevandamine ja energiatarbimise jalajälg

Õppeprogramm sisaldab ekskursiooni allmaakaevandusse, seiklusmatka Kohtla karjääris ja karjäärisafarit.

pruuni kulla otsingul

Pruuni kulla otsingul

Maa-alune ekskursioon, kus omandad teadmisi pruuni kulla ehk põlevkivi, kaevurite töö ja energia kohta.

Põlevkivi kaevandamise ülevaatlik programm

Põlevkivi kaevandamise ülevaatlik programm

Õppeprogramm annab ülevaate põlevkivi kaevandamisest ja tööstusalade rekultiveerimisest.

Kaevandatud alade veed

Milline on karjääri tranšeedesse kogunenud vesi, kaua võtab aega selle muutumine samaväärseks loodusliku veekoguga ning kas seda võib kunagi kasutada joogiveena?

Kivimid ja kivistised kaevandatud aladel

Kivimid ja kivistised kaevandatud aladel

Kõige parem viis teha tutvust ordoviitsiumi kihtides olevate kivimite ja kivististega.

Töökeskkonnad põlevkivi kaevandamisel

Töökeskkonnad põlevkivi kaevandamisel

Õppeprogramm annab ülevaate kaevurite erinevatest töökeskkondadest.

Põlevkivi kaevandamine allmaakaevanduses

Õppeprogramm annab ülevaate põlevkivi kaevandamisest allmaakaevanduses ning erinevate kaevandamisega seotud hoonete tähendusest ja vajalikkusest.

Kaevandatud alade taastamine

Kaevandatud alade taastamine

Programmi käigus tutvutakse kolme eri viisiga, kuidas kaevandatud alasid saab taastada.

Vesi Aidu karjääris

Programmi käigus uurime, kui kaua võtab aega karjääri tranšeedesse kogunenud vee muutumine samaväärseks loodusliku veekoguga ja palju muud.

Õppekäik Aidu karjääri

Retke käigus anname ülevaate Aidu kanalite vetest, puistangutest, rekultiveerimise viisidest, rekultiveeritud metsadest, looduse taastumise protsessidest, loomastikust ja linnustikust.

Kivististe jaht aherainemäel

Kivististe jaht aherainemäel

Programmi raames saad võimaluse premeerida ennast huvitavate leidudega.