Tietosuojaseloste

1. Yleistä

 1. Tämä tietosuojaseloste säätelee henkilötietojen keräyksen, käsittelyn ja säilytyksen periaatteita. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötiedoista vastaava käsittelijä Viron kaivosmuseo (Eesti Kaevandusmuuseum SA, jäljempänä rekisterinpitäjä).
 2. Rekisteröity kohde on tämän tietosuojaselosteen tarkoituksessa asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.
 3. Asiakas on tietosuojaselosteen tarkoituksessa jokainen, joka ostaa rekisterinpitäjän verkkosivuilta tuotteita tai palveluja.
 4. Rekisterinpitäjä noudattaa lakisääteisiä tietojen käsittelyn periaatteita. Hän muun muassa käsittelee henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä pystyy varmentamaan, että henkilötietoja on käsitelty säädösten mukaisesti.

2. Henkilötietojen keräys, käsittely ja säilytys

 1. Henkilötiedot, joita rekisterinpitäjä kerää, käsittelee ja säilyttää, on kerätty sähköisesti, yleensä verkkosivun ja sähköpostin välityksellä.
 2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity oikeuttaa rekisterinpitäjää keräämään, järjestämään, käyttämään ja hallinnoimaan tietosuojaselosteessa mainitussa tarkoituksessa sellaisia henkilötietoja, joita rekisteröity verkkosivulta tuotteita tai palveluja ostaessaan jakaa rekisterinpitäjälle suoraan tai epäsuoraan.
 3. Rekisteröity vastaa siitä, että hänen toimittamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja kattavia. Tahallista väärien tietojen toimittamista pidetään tietosuojakäytänteiden rikkomisena. Rekisteröity sitoutuu tiedottamaan viipymättä rekisterinpitäjälle toimittamiensa tietojen muutoksista.
 4. Rekisterinpitäjä ei vastaa mahdollisista vahingoista, joita rekisteröidyn suorittama väärien tietojen toimittaminen aiheuttaa itse rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille.

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

 1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:
  a) etu- ja sukunimi
  b) puhelinnumero
  c) sähköpostiosoite
  d) toimitusosoite
 2. Edellä mainitun lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakasta koskevia tietoja, jotka ovat saatavilla julkisista rekistereistä.
 3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena ovat yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdat a, b, c ja d:
  a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
  b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä
  c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
  d) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi silloin, kun henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti, jos rekisteröity on lapsi.
 4. Henkilötietojen käsittely tarkoituksittain:
  a) Käsittelyn tarkoitus – varmuus ja turvallisuus. Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 8 vuotta.
  b) Käsittelyn tarkoitus – tilauksen käsittely. Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 8 vuotta
  c) Käsittelyn tarkoitus – verkkokaupan palvelujen toimivuuden takaaminen. Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 8 vuotta
  d) Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta. Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 8 vuotta.
  e) Käsittelyn tarkoitus – rahoitustoiminta, kirjanpito. Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – lakisääteisiä määräaikoja noudattaen.
  f) Käsittelyn tarkoitus – markkinointi. Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 8 vuotta.
 5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansien osapuolien kanssa, joita ovat esimerkiksi valtuutetut henkilötietojen käsittelijät, kirjanpitäjät, kuljetus- ja lähettipalveluliikkeet ja rahojen siirtopalveluja tarjoavat yritykset. Rekisterinpitäjä on henkilötietojen vastaava käsittelijä. Rekisterinpitäjä toimittaa maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot Maksekeskus AS -nimiselle henkilötietojen käsittelijälle.
 6. Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellessään ja säilyttäessään rekisterinpitäjä toteuttaa tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotka takaavat henkilötietojen suojaamisen satunnaiselta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, julkistamiselta tai miltä tahansa muulta laittomalta käsittelyltä.
 7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, kuitenkin enintään 8 vuotta.

4. Rekisteröidyn oikeudet

 1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tutustua niihin.
 2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.
 3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata epätarkkoja tietoja.
 4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus perua suostumuksensa milloin tahansa.
 5. Rekisteröity voi oikeuksiensa käyttöä varten ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@kaevandusmuuseum.ee.
 6. Rekisteröity voi puolustaa oikeuksiaan valittamalla Viron tietosuojaviranomaiselle (Andmekaitse Inspektsioon).

5. Loppusäännökset

 1. Tämä tietosuojaseloste on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus), Viron tietosuojalakia (isikuandmete kaitse seadus) sekä muita Viron tasavallan ja Euroopan unionin säädöksiä noudattaen.
 2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille verkkosivun kaevandusmuuseum.ee/epood kautta.

Küpsised

Mis on küpsised?

Meie veebileht kasutab küpsiseid (inglise keeles “cookie”). Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk Teie veebilehitsejas, mille veebileht saadab Teie arvutis olevasse küpsiste faili. Küpsised võimaldavad meie veebilehel pakkuda Teile paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada oma veebilehte nii, et meie teenus oleks võimalikult kvaliteetne.

Kui jätkate meie veebilehe kasutamist, siis nõustute ühtlasi küpsiste kasutamisega.

Kui Te ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Teie arvutisse, siis võite need blokeerida oma veebilehitseja sätetes. Nii ei salvestata ei meie ega ühegi teise veebilehe küpsiseid, kuid selle tulemusena ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid korralikult toimida.

Meie veebilehel kasutatavad küpsised

Väga vajalikud küpsised
Neil küpsistel on oluline roll meie saidi töös. Näiteks kuuluvad siia küpsised, mille abil saate liikuda õigetele lehtedele, kui teeme veebisaidi töös uuendusi.

Talitlusküpsised
Need küpsised koguvad teavet, kuidas külastajad kodulehte kasutavad. Nii saame teada, kui on ilmnenud mõni viga. Me ei kogu otsest kasutajat tuvastavat teavet, vaid anonüümseid andmeid. Kasutame seda teavet ainult veebisaidi töö täiustamiseks.