Järjestyssäännöt

Viron kaivosmuseon järjestyssäännöt. Museossa ovat voimassa Toilan kunnan järjestyssäännöt, jotka ovat esillä osoitteessa.

1. Yleistä
 1. Viron kaivosmuseon järjestyssäännöt (jäljempänä säännöt) säätää säännöt Viron kaivosmuseon (jäljempänä kaivosmuseon) aidalla aidatulla alueella julkisen järjestyksen takaamiseksi ja kaivosmuseon käytössä olevan omaisuuden säilyttämiseksi.
 2. Julkisia tiloja ovat yleiskäyttöinen alue, rakennukset ja tilat.
 3. Säännöt ovat voimassa Viron kaivosmuseon alueella, ja kaikkien alueella oleskelevien henkilöiden ja siellä toimivien juridisten henkilöiden on noudatettava niitä.
2. Järjestyssäännöt

Jokaisen velvollisuus on käyttäytyä kaivosmuseon alueella siten, että järjestyssääntöjen vaatimukset ja toisten ihmisten turvallisuus taataan hyvien tapojen mukaisesti.

Kiellettyä on:

 1. kaivosmuseon alueella toisten ihmisten pahantahtoinen häiritseminen, meluaminen, siivottomien ilmaisujen käyttö ja muu ihmisten rauhan, siveyden ja turvallisuuden tunnetta häiritsevä tai muulla tavoin ihmisarvoa alentava käytös
 2. tupakoiminen alueella sijaitsevien rakennusten yhteisissä tiloissa tupakointiin merkitsemättömillä paikoilla
 3. oleskeleminen kaivosmuseon alueella klo 22–06 (lukuun ottamatta onnettomuustapaukset, yleisötapahtumat tms.), ellei siihen ole erillistä lupaa
 4. oleskeleminen alueella sellaisessa juopumustilassa, joka loukkaa ihmisarvoa ja yhteiskunnan moraalia
 5. moottoriajoneuvolla ajaminen kaivosmuseon aitauksella rajatulla alueella (paitsi kaivosmuseon luvalla)
 6. liikennemerkkien, viittojen, mainos- ja ilmoitustaulujen, katuvalojen, roskakorien tai muun julkisessa käytössä olevan omaisuuden rikkominen tai siirtäminen omatoimisesti kaivosmuseon alueella
 7. kaivosmuseon alueella sijaitsevien vierailijoiden häiritseminen kaupustelemalla, tuotteita tarjoamalla, kerjäämällä tai propagandatoiminnalla
 8. kovaäänisen musiikin kuunteleminen alueella, mikäli se häiritsee toisten rauhaa (paitsi julkiset tilaisuudet)
 9. oleskeleminen alueella koiran kanssa, jolla ei ole talutushihnaa; tarvittaessa käytetään kuonokoppaa. Ilman hihnaa ja kuonokoppaa voivat julkisella paikalla liikkua palvelutehtäviä täyttäessään kyseisten viranomaisten koirat. Lemmikkieläimen omistaja on velvollinen valvomaan, ettei hänen eläimensä saastuttaisi rakennuksia, talojen käytäviä, rappukäytäviä, jalankulkuteitä, viheralueita, lasten hiekkalaatikoita tai muita julkisia tiloja. Omistaja on velvollinen siivoamaan huoltamansa eläimen aiheuttamat jätteet.
 10. nuotion sytyttäminen kaivosmuseon alueella (paitsi museon luvalla)
 11. alkoholijuomien, juovuttavien aineiden tai tupakkatuotteiden myyminen, ostaminen tai luovuttaminen alle 18-vuotiaalle
 12. kumipatjojen, kumiveneiden tai muiden apuvälineiden käyttäminen kaivosmuseon uimalammessa uimiseen.
 13. roskien, kivien tms. esineiden uimalampeen viskaaminen
 14. koiran tai kissan uittaminen julkisella uimapaikalla. Kaivosmuseon uimalammen käyttö on käyttäjän vastuulla.
3. Järjestyssäännöt alaikäisille
 1. Alaikäiset ovat velvollisia noudattamaan kaivosmuseon julkisen järjestyksen sääntöjä. Alaikäisten vanhemmat, huoltajat tai holhoojat vastaavat lasten aiheuttamista oikeuden vastaisista teoista laissa säädetyllä tavalla.
 2. Kaivosmuseon oleskelualueella ja uimalammen luona oleskelu tapahtuu omalla vastuulla. Vastuu suoritetuista teosta on lasten vanhemmilla, huoltajilla tai holhoojilla.
 3. Alle 18-vuotiaan on kiellettyä pitää hallussaan tai käyttää alkoholijuomia, juovuttavia aineita tai tupakkatuotteita.
4. Kaupankäynnin ja julkisten tilaisuuksien säännöt
 1. Kaupankäynti ja palvelujen tarjoaminen kaivosmuseon alueella on sallittua vain myönnetyn kaupankäynti- tai myyntiluvan perusteella tiettyinä aikoina ja ehdoilla.
 2. Kaivosmuseon alueella tai julkisissa rakennuksissa tapahtuvien julkisten tilaisuuksien (tanssijuhlat, ulkoilmakonsertit, kansanjuhlat, markkinat, urheilukilpailut tms.) järjestämiseen tarvitaan Toilan kunnanhallituksen (jäljempänä kunnanhallitus) ja poliisin kirjallinen lupa vähintään seitsemän päivää ennen tapahtuman alkua. Kaivosmuseon, kunnanhallituksen ja poliisin määräämät ehdot ovat järjestäjiä velvoittavia.
 3. Alaikäisille tarkoitetuissa tapahtumissa on kiellettyä myydä tai käyttää alkoholijuomia tai tupakkatuotteita tai oleskella sellaisessa tapahtumassa alkoholin tms. vaikutuksen alaisena.
 4. Alaikäisille tarkoitettujen tapahtumien järjestäjien on katsottava, että tapahtuma päättyy vähintään puoli tuntia ennen näiden sääntöjen kohdassa 2.3. säädetyn rajoituksen alkua.
 5. Alaikäisten tapahtumissa on julkisen järjestyksen ylläpidosta vastuussa kunkin tapahtuman järjestäjä.
5. Vastuu ja valvonta
 1. Sääntöjen rikkomisesta vastaavat syylliset rikoslain ja hallinnollisen rikkeen lain mukaisesti
 2. Säännöissä säädettyjen rikkeiden tuomioistuimen ulkopuolinen käsittelijä on Toilan kunnanhallitus ja Itä-Virumaan poliisiprefektuuri.