Head rahvatantsijad üle Eestimaa!
Kutsume Teid tantsima Ida-Virumaa tehismägede lumistele nõlvadele!
Jätkame talviste tantsupidude traditsiooni laupäeval 10. veebruaril 2024
Eesti Kaevandusmuuseumi
territooriumil KOHTLA-NÕMME TA LVEPILGARIL.
Kohtla-Nõmme Talvepilgar toimub kultuuririkkuse aasta raames, aitab kaasa erinevate Eesti piirkondade sidususe tugevdamisele Ida-Virumaaga ning mitmekülgse kultuuriruumi tutvustamisele. Talvepilgarile on kaasatud kohalik ukraina kogukond oma kultuuritraditsioonide ja kommete tutvustamiseks.
Tantsime üldtuntud eesti pärimus- ja seltskonnatantse, mis on jõukohased igas eas tantsijale.
Peale ühistantsude tantsimist ja õues lustimist saab Eesti Kaevandusmuusemi rikastusvabriku peahoones jalga keerutada ansambli UNTSAKAD” saatel ning vaheaegadel nautida TLÜ tantsuansambli Soveldaja esinemist.
Oma osalemissoovist saate teada anda kuni 15. jaanuarini 2024
Imbi Tito
MTÜ Kultuurikaevanduse juhatuse liige
tel +372 56 684 799
imbi.tito@kohtlanomme.edu.ee