Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Projektid

Kirderanniku Koostöökogule esitatud projekt „Kaevandusmuuseumi õppe- ja külastusprogrammide väljatöötamine” (registreeritud PRIA-s viitenumbriga 619217443085)

Projekti maksumus 30 988 €, sellest toetuse suurus 24 788 € ja omafinantseering 6 200 €

Ühisprojekti partnerid: MTÜ Alutaguse Matkaklubi ja Adrenaator Grupp OÜ

ÜHISPROJEKTI TEGEVUSKAVA elluviimise periood Märts 2018 – mai 2020

Projekti otsene eesmärk:

  1. Ühistegevusse (õppe- ja külastusprogrammide läbiviimine) on vähemalt kuus piirkonna erinevat institutsiooni/organisatsiooni.
  2. Eesti Kaevandusmuuseumi teenustele ja toodetele, mille peamine eesmärk oli majandustegevus on lisandunud kaheksa õppe- ja külastusprogrammi, millel on eelkõige sotsiaalne eesmärk (haridus, koos tegemine, suhtlemine jne). Tänu sellele on muuseumi teenused ja tooted mitmekesised ja pakuvad atraktiivseid võimalusi õpikeskkonnana, kooskäimise kohana (kogukonnale) ja külastuskeskusena.
  3. Õppe- ja külastusprogrammide läbiviijad (nii muuseumi töötajad, kui kaasatud osapooled) on kompetentsed ja osutavad kvaliteetset teenust (sh vabatahtlikku tasuta teenust).
  4. 2020.aastal on võrreldes 2016.aastaga Eesti Kaevandusmuuseumit külastanud gruppide arv kasvanud 100-150 grupi võrra, millest ca 30% moodustavad õppeprogrammide kasutajad.

 

Lõpetatud projekt:
„Eesti Kaevandusmuuseumi väljaarendamine atraktiivseks tööstuspärandit tutvustavaks turismiobjektiks ja külastuskeskuseks“ 2. etapp.
Projekti eelarve kokku on 3 061 345,86 eurot, sellest EAS-i toetus 2 602 143,95 eurot ja omaosalus 459 201,91 eurot.
Projekti käigus viidi läbi järgmised olulisemad tegevused:
– Eesti Kaevandusmuuseumi uue külastuskeskuse rajamine endisesse sorteerimiskompleksi koos põlevkivi kaevandamise ja elektrienergia tootmise ajalugu ja tulevikku tutvustava ekspositsiooniga
– Vaatetorni rajamine Eesti Kaevandusmuuseumi aherainemäe tippu (kõrgus maapinnast 44m)
– Promenaadiraja ehitamine ujumistiigi ümbrusesse
– Kaevandusmuuseumi territooriumi taristu rekonstrueerimine ja uuendamine
– Väliekspositsiooni uuendamine

„30 MILES“(30 MIILI) projekt – Soome lahe idaosa sadamad arenevad kiiresti

 

Soome lahe idaosa sadamate arendamiseks on loodud rahvusvaheline koostööprojekt     „30 MILES“(30 MIILI),  kus osalevad kuus Soome ja kuus Eesti sadamat. Projekti eesmärgiks on ühtlustada teenindustaset, sadamate turvalisust ja kasutusmugavust. 30 MIILI projekti tulemuseks on kvaliteetne väikesadamate ring iga 30 miili tagant ümber Soome lahe.

Projekti teostamise tähtaeg on mai 2018.

Eisma sadamas valmivad ujuvkai ning uus puhkeala, kus on saun, WC, dušši-ja puhkeruum, grilli-

piknikuala ning terrass. Laieneb Wi-Fi leviala, rajatakse online ilmajaam.

Kelnase sadamas valmib uus online ilmajaam ning koduleht.

Leppneeme sadam  saab uue online ilmajaama ning kodulehe.

Narva sadamas valmib ujuvkai, täiendatakse turvavarustust ning viitasid.

Narva-Jõesuu sadamas valmivad uued vee-, elektri- ja reovee käitlemise süsteemid ning tankla, süvendatakse  sadamat. Ehitatakse uus sadamahoone koos tualettide, dušši, saunaga. Külastajad saavad endi käsutusse Wi-Fi võimalused ja pesumasina kasutamise võimaluse ning rajatakse turvavarustuse hoiukoht. Paigaldatakse uued sissesõidujuhised ja täiendatakse sadama kodulehte .

Tallinna Lennusadama valmib lastemänguväljak ja piknikuala, reovee käitlemise  süsteem, paigaldatakse pesumasin ja kuivati ning uued viidad.

Hamina Tervasaari sadamas toimub muuli arendus, parandatakse transpordivõimalusi ja arendatakse rohealasid, ehitatakse uus jäätmete käitlussüsteem ja muudetud sissesõidujuhised.

Kotka Vanasadamas valmib uus sadamaala, rekonstrueeritakse muuli, parendatakse vee-ja reovee käitlemist.

Loviisa Laivasilta külalissadamas rekonstrueeritakse muuli, täiustatakse sissesõidujuhised, kujundatakse uued rohealad, rajatakse autoparklad ja luuakse tankimise ning autorendi võimalused. Porvoo külalissadamas valmib uus teenindusala, jalgteed, rohealad, parkla ning muulid. Paigaldatakse uus energiasäästlik valgustuslahendus, viidad ja virtuaalne infokeskus.

Pyhtää Keihässalmi sadamas valmivad 24h avatud tualetid ja dušširuum, ehitatakse ja haljastatakse uus vee-äärne promenaad.

Virolahti Klamila sadamas toimub turvalisema muuli arendus, paigaldatakse uus valguslahendus, ehitatakse karavaniparkla, vee- ja reovee käitluse süsteem ning tankla.

 

Projekti „30 MILES“(„30 MIILI“) sadamate võrgustik otsib investoreid ja koostööpartnereid sadamateenuste arendamiseks!

Lisainfo:  www.merikotka.fi/30miles

„30 MILES“(30 MIILI) projekti rahastab Interreg Central Baltic.

Kohtumiseni sadamas!

Info ja Ettetellimine

Tel +372 33 24 017
info@kaevandusmuuseum.ee