Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Ekskursioonid koolidele/õppeprogrammid

Kaevandusmuuseum on ainulaadne koht, kus saab õppida palju uut ja huvitavat Ida-Virumaa kõige väärtuslikuma maavara kohta, milleks on loomulikult „PRUUN KULD” ehk fossiilirikas PÕLEVKIVI.

“Põlevkivi kaevandamine ja energiatarbimise jalajälg loodusele”

Õppeprogrammi kuuluvad alljärgnevad moodulid:

1: Ekskursioon allmaakaevandusse  (kestvus 1,5h)

 • Retk on läbi maa-aluste käikude.
 • Õpetlik teekond koos päris ehtsa kaevuriga läbi maa-aluste kaevanduskäikude aitab omandada teadmisi, kujundada elulisi väärtushinnanguid ja praktilisi oskusi arendada.
 • All-maa kaevuri juhendamisel on võimalik kätt proovida puurimisel ning tunda ja näha kaevanduse igapäevast töö elu.

2: Seiklusmatk ,vaata lähemalt www.adrenaator.ee  (kestvus 1,5h)

 • Eesmärk: Looduses liikumine, meeskonnatöö, ülesannete lahendamine
 • Jalgsiseiklus on vanas Kohtla karjääris koos seikluselementidega: kaardi järgi orienteerumine, rippsild, vihjete otsimine, koopa ja aarde leidmine, parvega veetakistuse ületamine jms. Sobib seiklejatele alates 12 eluaastast.

3: Karjäärisafari , vaata lähemalt www.adrenaator.ee  (kestvus 1,5h)

 • Teadmisi  saab rikastada ka maasturitega sõites läbi põlevkivi kaevandamise karjääri raskesti läbitaval maastikul, mis on osaliselt kattunud nii metsa kui paekiviväljadega. Retk viib läbi kraavide ja metsasihte, ei puudu ka tipud, mülkad, tehisjärved, karjäärikanjonid jpm.  Matka jooksul näeb ja kuuleb huvitavaid fakte energeetika ning keskkonna teemadel.

PAKETT: Ekskursioon allmaakaevandusse, seiklusmatk ja Karjäärisafari (kestvus 4,5h) Soodushind  24€ õpilase kohta

Paketi ettetellimine:

 • Grupi suurus miinimum 25 õpilast.
 • Võimalus tasuda arvega, sularahas ja pangakaardiga.
 • Soov korral pakume lisatasu eest (5.50€ inimese kohta) kosutavat Kaevurilõunat: supp, saiake, morss (hind kehtib ainult  paketi 3-mooduli puhul)
 • Seoses toitlustamisega palume esitada grupi nimekiri 3 päeva enne külastust

Info ja Ettetellimine

Tel +372 33 24 017
info@kaevandusmuuseum.ee

Eesti Kaevandusmuuseumi  õppeprogramm ´´´Pruuni kulla otsingul´´

Maa-alune ekskursioon koos giidiga Kaevandusmuuseumis, kus omandad teadmisi pruuni kulla, kaevurite töö ja energia kohta.

Õppeprogrammi kestvus ca 1,5 tundi

Hind 1 õpilane 10€

Lisavõimalusena on võimalik tellida juurde Kaevurilõuna allmaa Kaevurisööklasse 5,50€ 1 inimene

Info ja Ettetellimine

Tel +372 33 24 017
info@kaevandusmuuseum.ee

Eesti Kaevandusmuuseumi keskkonnahariduslikud ja säästvat arengut toetava hariduse õppeprogrammid

Põlevkivi kaevandamine – täisprogramm

Sihtrühm: põhikooli III aste, gümnaasium

Kestus: 5 – 5,5 h

Õppeprogramm annab põhjaliku ülevaate põlevkivi kaevandamisest allmaakaevanduses ja  karjääris ning selle mõjudest keskkonnale. Lisaks käsitleb programm inimese igapäevase elektri tarbimise ning keskkonnamõju seoseid. Õppeprogramm koosneb 4st põhiosast. Lisaks antakse aega ca 20 minutit lõunapausiks. Söök tuleb omal kaasa võtta või eraldi tellida.

Tegevused:

 • Õppekäik allmaamuuseumis. Tutvutakse põlevkivi allmaakaevandamisega. Uuritakse kaevandatavaid põlevkivi kihte, veejuhtimist, kaevandamistehnikaid jne.
 • Õppekäik Eesti kaevandusmuuseumi territooriumil. Läbi põneva orienteerumismängu tutvutakse põlevkivi fraktsioonidega, kaevandamise kõrvalsaadustega, põlevkivi kaevandamisega seotud töödega maa peal.
 • Õppekäik jalgsi Aidu karjääri kõige vanemas osas. Programmijuht räägib huvitavaid fakte põlevkivi karjääriviisilisest kaevandamisest ja rekultiveerimisest. Matka käigus teostatakse vaatlusi ja mõõtmisi ning lahendatakse ülesandeid:
  • Rekultiveeritud metsa puistu vaatlus
  • Kaevandusvete omaduste mõõtmine: temperatuur, pH, läbipaistvus, sügavus.
  • Kaevandusvete elustiku vaatlus.
  • Põlevkivi ja paekivi tiheduse välja arvestamine.
 • Õppekäik transpordiga Aidu karjääri uuemas osas, kust avanevad suurepärased vaated karjäärile. Matka käigus teostatakse  vaatlusi ja mõõtmisi ning lahendatakse ülesandeid:
  • Põlevkivi põletamisel eralduv CO2.
  • Koduse energia tarbimise jalajälje välja arvestamine: energiaks vajaliku põlevkivi, jääkprodukti ehk tuha ja väljapumbatava vee koguse arvutamine.

NB! Soovitus. Õpilastel uurida eelnevalt kodus 1 kuu jooksul kuluva energia kogus.

Rühma suurus: kuni 17 õpilast + 1 õpetaja

Hind: 455.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Õppeprogramm viiakse läbi koostöös Alutaguse Matkaklubi ja Adrenaator Grupiga.

Põlevkivi kaevandamise ülevaatlik programm

Sihtrühm: põhikooli III aste ja gümnaasium

Kestus: 3 h

Õppeprogramm annab ülevaate põlevkivi kaevandamisest ja tööstusalade rekultiveerimisest. Õppeprogramm koosneb 2st põhiosast. Tegevused:

 • Õppekäik allmaamuuseumis. Tutvutakse põlevkivi allmaakaevandamisega. Uuritakse kaevandatavaid põlevkivi kihte, veejuhtimist, kaevandamistehnikaid jne.
 • Õppekäik Aidu karjääri. Tutvutakse põgusalt põlevkivi maapealse kaevandamisega ja karjäärialade 3 erineva rekultiveerimisviisiga: metsastamine, põllumaa, turism.

NB! Õppekäigul  Aidu karjääri tuleb arvestada transpordile täiendavalt  ca 22 km.

Rühma suurus: kuni 20 õpilast + 2 õpetaja            Hind: 290.00 eurot/ 1 rühm

Rühma suurus: kuni 32 õpilast + 2 õpetaja            Hind: 410.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Õppeprogramm viiakse läbi koostöös Alutaguse Matkaklubiga.

Kaevandatud alade veed

Sihtrühm: põhikooli III aste ja gümnaasium

Kestus 2,5 h

Programmi käigus uuritakse: milline on karjääri tranšeedesse kogunenud vesi, kui kaua võtab aega selle muutumine samaväärseks loodusliku veekoguga. Kas teda võib kunagi kasutada joogiveena.

Programm koosneb 3st põhiosast.

 • Tesotatakse vaatlusi ja mõõtmisi allmaakaevanduses.
  • Drenaaźis oleva vee andmete kogumine (temperatuur, pH, läbipaistvus)
 • Teostatakse vaatlusi ja mõõtmisi Aidu karjääris.
  • Tranšees oleva vee andmete kogumine (temperatuur, pH, läbipaistvus, sügavus, elustik).
 • Teostatakse vaatlusi ja mõõtmisi turbaväljal.
  • Võrdlusandmete saamiseks kogutakse andmekogujatega samu andmeid, mida koguti karjääri uuemast osas.
 • Analüüsitakse saadud andmed, tehakse kokkuvõtted.

Rühma suurus: kuni 20 õpilast + 2 õpetaja            Hind: 250.00 eurot/ 1 rühm

Rühma suurus: kuni 32 õpilast + 2 õpetaja            Hind: 300.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Õppeprogramm viiakse läbi koostöös Alutaguse Matkaklubiga.

Kivimid ja kivistised kaevandatud aladel

Sihtrühmad: põhikooli I ja II aste

Kestvus: 2,5 h

See on kõige parem viis teha tutvust ordoviitsiumi kihtides olevate kivimite ja kivististega.

Õppeprogramm koosneb 3st põhiosast.

Tegevused:

 • ELKS Jõhvi kivitoa väljapanekute baasil kaevandatud aladel (karjääris ja aheraine mägedes) leiduvate kivististe ja kivimitega tutvumine.
 • Allmaakaevanduses geoloogilise läbilõike uurimine, lõhedes olevate setete uurimine, tilkekivide uurimine.
 • Aherainemäel kivimite ja kivististe otsimine ja määramine. Eesmärk on saada võimalikult palju erinevaid kivististe liike. Ülevaade leitud kivististest ja kivimitest, kokkuvõtete tegemine ja tagasiside andmine.

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 280.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta 2 rühma. Rühmadel toimuvad tegevused paralleelselt.  Õppeprogramm viiakse läbi koostöös Alutaguse Matkaklubi ja ELKS Jõhvi osakonnaga.

Töökeskkonnad põlevkivi kaevandamisel

Sihtrühm: põhikooli 8-9 klass ja gümnaasium

Kestus: 2 h

Õppeprogramm annab ülevaate kaevurite erinevatest töökeskkondadest.

Õppeprogramm koosneb sissejuhatusest ja 3st põhiosast.

 • Lühiülevaade kaevurite (kaevandamisega seotud) keskkondadest ja ametitest. Töökeskkonnaks ette nähtud normaalparameetrite andmete otsimine interneti teel.
 • Parameetrite mõõtmine maa-all muuseumi kaevanduskäikudes (valgus, niiskus, temperatuur, müra, CO2) ja töölehe täitmine.
 • Töötingimuste üldparameetrite mõõtmine ruumis (valgus, niiskus, temperatuur, müra, CO2) ja töölehe täitmine.
 • Töötingimuste üldparameetrite mõõtmine väkistingimustes (valgus, niiskus, temperatuur, müra, CO2) ja töölehe täitmine
 • Kogutud andemete põhjal analüüsi ja kokkuvõtete tegemine ning tagasiside.

Rühma suurus: kuni 20 õpilast + 2 õpetaja            Hind: 280.00 eurot/ 1 rühm

Rühma suurus: kuni 32 õpilast + 2 õpetaja            Hind: 330.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma. Programm viiakse läbi koostöös Eesti Kaevandusmuuseumiga.

Põlevkivi kaevandamine allmaakaevanduses

Sihtrühm: põhikooli II ja III aste, gümnaasium

Kestvus: 2,5 h

Õppeprogramm annab ülevaate põlevkivi kaevandamisest allmaakaevanduses ning erinevate kaevandamisega seotud hoonete tähendusest ja vajalikkusest.

Õppeprogramm koosneb 2st põhiosast:

 • Õppekäik allmaamuuseumis. Tutvutakse põlevkivi allmaakaevandamisega. Uuritakse põlevkivi erinevaid kihte ja kaevandamistehnikaid jne.
 • Õppekäik Eesti kaevandusmuuseumi territooriumil. Läbi lihtsa orienteerumismängu tutvutakse põlevkivi fraktsioonidega, kaevandamise kõrvalsaadustega, erinevate põlevkivi kaevandamisega seotud hoonetega ja nende funktsioonidega.

Rühma suurus: kuni 20 õpilast + 2 õpetaja            Hind: 240.00 eurot/ 1 rühm

Rühma suurus: kuni 32 õpilast + 2 õpetaja            Hind: 380.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 gruppi.

Kaevandatud alade rekultiveerimine

Sihtrühm: põhikooli III aste ja gümnaasium

Kestus 2 h

Programmi käigus tutvustatakse 3 erinevat rekultiveerimise viisi. Sealjuures arutletakse, millised rekultiveerimise viisid on kõige kasulikumad majanduslikult, millised looduse taastumise seisukohalt, millised on põnevamad, millised võimalused veel võiksid olla.

 • Õppekäik bussiga Aidu karjääris. Õppekäigul tehakse 3 pikemat peatust, kus vaadeldakse lähemalt:
  • Rekultiveeritud metsade (okaspuu puistust ja lehtpuu puistut) vaatlus ja võrdlus.
  • Rekultiveeritud põllumaa vaatlus.
  • Karjääri rajatud puhkeala vaatlus.

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 160.00 eurot/ 1 rühm

Sõltuvalt klassi suurusest saame korraga vastu võtta kuni 2 rühma.

Vesi Aidu karjääris

Sihtrühm: põhikooli III aste ja gümnaasium

Kestus 2 h

Programmi käigus uuritakse: milline on karjääri tranšeedesse kogunenud vesi, kui kaua võtab aega selle muutumine samaväärseks loodusliku veekoguga. Kas teda võib kunagi kasutada joogiveena.

Programm koosneb 3st põhiosast.

 • Teostatakse vaatlusi ja mõõtmisi karjääri uuemas osas.
  • Tranšees oleva vee andmete kogumine (temperatuur, pH, läbipaistvus, sügavus, elustik).
 • Teostatakse vaatlusi ja mõõtmisi karjääri kõige vanemas osas.
  • Võrdlusandmete saamiseks kogutakse andmekogujatega samu andmeid, mida koguti karjääri uuemast osas.
 • Analüüsitakse saadud andmed, tehakse kokkuvõtted.

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 180.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Õppekäik Aidu karjääri

Sihtrühm: põhikooli II, III aste ja gümnaasium

Kestus 2,5 h

Õppekäik toimub Aidu karjääri vanemas osas. Retke käigus antakse ülevaade Aidu kanalite vetest, puistangutest, rekultiveerimise viisidest, rekultiveeritud metsadest, looduse taastumise protsessidest, loomastikust ja linnustikust. Õppekäiku mitmekesistavad eriilmelised  ülesanded. Retke lõpus külastatakse Sipelgamäge, kus avaneb vaade Aidu karjäärile, rajatavale tuulepargile ja ümberkaudsetele tehismägedele.

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 170.00 eurot/ 1 rühm

Sõltuvalt klassi suurusest saame korraga vastu võtta kuni 2 rühma.

 Kivististe jaht aherainemäel

Sihtrühmad: põhikooli I ja II aste

Kestvus: 1,5-2 h

Programmi raames on igal õpilasel võimalus premeerida ennast huvitavate leidudega.

Õppeprogramm koosneb 2st põhiosast.

Tegevused:

 • ELKS Jõhvi kivitoa väljapanekute baasil kaevandatud aladel (karjääris ja aheraine mägedes) leiduvate kivististe ja kivimitega tutvumine.
 • Aherainemäel kivimite ja kivististe otsimine ja määramine. Eesmärk on saada võimalikult palju erinevaid kivististe liike. Ülevaade leitud kivististest ja kivimitest, kokkuvõtete tegemine ja tagasiside andmine.

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 160.00 eurot/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta 2 rühma. Rühmadel toimuvad tegevused paralleelselt.  Õppeprogramm viiakse läbi koostöös ELKS Jõhvi osakonnaga.