Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Konkurss SA Eesti Kaevandusmuuseumi juhatuse liikme ametikohale

Kuulutame välja avaliku konkursi Sihtasutuse Eesti Kaevandusmuuseum juhatuse liikme koha täitmiseks.

Sihtasutuse tegevuse eesmärk on oma varade kasutamise kaudu põlevkivi tootmise, kasutamise ning ajaloolise tööstuspärandi eksponeerimine; ekspositsiooni laiendamine ja kaasajastamine; koostöö põlevkivi töötlejate ja teiste põlevkivi huvilistega, Toila valla ja tema elukeskkonna, põlevkivitööstuse ja ajaloo tutvustamine Eestis ja väljaspool Eestit; ürituste korraldamine Sihtasutuse, Toila valla ja Ida-Viru maakonna tutvustamine.

Juhatuse liige vastutab Sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Juhatuse liikme ülesanded tulenevad Sihtasutuse nõukogu otsustest, Sihtasutuse põhikirjast ja kehtivatest õigusaktidest.

Kandideerimise eelduseks on:

  • kandidaat (edaspidi kandidaat) peab olema teovõimeline Eesti Vabariigi kodanik;

  • kõrgharidus;

  • inimeste ja protsesside juhtimise kogemus;

  • hea algatus- ja analüüsivõime;

  • asjakohaste õigusaktide tundmine;

  • majandusalased üldteadmised, juhtimisprintsiipide tundmine ja nende praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ja korraldada alluvate tööd;

  • hea väljendus- ja suhtlemisoskus, sealhulgas oskus suhelda avalikkusega ning teha koostööd avalike huvide elluviimisel;

  • eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Kasuks tuleb:

  • muuseumi- või kultuuripärandi valdkonna tundmine;

  • teiste võõrkeelte oskus (vene, soome, saksa)

Kandideerijal palume esitada:
• motiveeritud avaldus,
• CV,
• kõrgharidust tõendava dokumendi koopia,
• kirjalik visioon Sihtasutuse Eesti kaevandusmuuseum arengust aastatel 2018–2022 (kuni 2 lk).
Töökoht asub Kohtla-Nõmmel

Tööle asumine: märts. 2018. a.
Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni neli aastat.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 09.02.2018 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil konkurss@toila.ee või Toila Vallavalitsuse aadressil Pikk 13A, 41702 Toila vald, märgusõnaga “SA Eesti Kaevandusmuuseum”.