Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

LUMELINN TULEB!!! 
Eesti Kaevandusmuuseum
avab lumelinna/talvekeskuse uksed 03.02.2018
EESMÄRK: Sisustada loomisrõõmu ja värskes õhus liikumist ning veeta meeldivas seltskonnas üks kaunis talvepäev.
KOHT: Jaama 100, Kohtla-Nõmme Eesti Kaevandusmuuseumi territooriumil.
AEG: kell 11.00-18.00
VÕISTKONNAD: 7 inimest. Vanus pole oluline, osavõtt on põhiline.
Oodatud on nii laste kui täiskasvanute võistkonnad (klassid, pered, ettevõtted, sõpruskonnad)
TEEMAVIHJE Koera aasta, EV100.
Tee ära kodutöö: mõtle välja oma skulptuur, joonista see paberile- pärast lihtsam ehitada.
VÕTA KAASA / PANE SELGA
“Vajalikud tööriistad (metall-labidad, kellud, aerosoolvärvid)
“Soojad riided selga, vahetus kindad kaasa
“Võistkonna nimega silt
“Hea tuju, lust ja lapsemeelsus
PAKUTAKSE:
Auhindu parematele, loomisrõõmu kõigile
Talvekeskuse külastus 1 h 1 tuub 1 inimene 5€
KAVA:
11.00 – 11.15 lumekuhjade jagamine
11.15 – 16.00 lumelinna ehitamine
15.00 – žürii alustab hindamist
15.30 – autasustamine/ lumelinna AVAMINE

ŽÜRII hindab skulptuuri väljanägemist ja praktilisust s.t. kuidas see on lastele OHUTULT kasutatav.

REGISTREERUMINE 02.02.2018 kuni kell 16.00

Konkurss SA Eesti Kaevandusmuuseumi juhatuse liikme ametikohale

Kuulutame välja avaliku konkursi Sihtasutuse Eesti Kaevandusmuuseum juhatuse liikme koha täitmiseks.

Sihtasutuse tegevuse eesmärk on oma varade kasutamise kaudu põlevkivi tootmise, kasutamise ning ajaloolise tööstuspärandi eksponeerimine; ekspositsiooni laiendamine ja kaasajastamine; koostöö põlevkivi töötlejate ja teiste põlevkivi huvilistega, Toila valla ja tema elukeskkonna, põlevkivitööstuse ja ajaloo tutvustamine Eestis ja väljaspool Eestit; ürituste korraldamine Sihtasutuse, Toila valla ja Ida-Viru maakonna tutvustamine.

Juhatuse liige vastutab Sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Juhatuse liikme ülesanded tulenevad Sihtasutuse nõukogu otsustest, Sihtasutuse põhikirjast ja kehtivatest õigusaktidest.

Kandideerimise eelduseks on:

  • kandidaat (edaspidi kandidaat) peab olema teovõimeline Eesti Vabariigi kodanik;

  • kõrgharidus;

  • inimeste ja protsesside juhtimise kogemus;

  • hea algatus- ja analüüsivõime;

  • asjakohaste õigusaktide tundmine;

  • majandusalased üldteadmised, juhtimisprintsiipide tundmine ja nende praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ja korraldada alluvate tööd;

  • hea väljendus- ja suhtlemisoskus, sealhulgas oskus suhelda avalikkusega ning teha koostööd avalike huvide elluviimisel;

  • eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel, inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Kasuks tuleb:

  • muuseumi- või kultuuripärandi valdkonna tundmine;

  • teiste võõrkeelte oskus (vene, soome, saksa)

Kandideerijal palume esitada:
• motiveeritud avaldus,
• CV,
• kõrgharidust tõendava dokumendi koopia,
• kirjalik visioon Sihtasutuse Eesti kaevandusmuuseum arengust aastatel 2018–2022 (kuni 2 lk).
Töökoht asub Kohtla-Nõmmel

Tööle asumine: märts. 2018. a.
Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni neli aastat.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 09.02.2018 e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil konkurss@toila.ee või Toila Vallavalitsuse aadressil Pikk 13A, 41702 Toila vald, märgusõnaga “SA Eesti Kaevandusmuuseum”.

Kontsert Eesti Kaevandusmuuseumis 27.01.2018

Eesti Kaevandusmuuseumi kohvikust saab tellida kontserdi ajaks maitsvaid  sööke ja jooke.

Kontserdi kestvus 16.00-17.00
Piletihind sisaldab Rikastusvabriku külastust, kus on võimalik vaadata “Eesti vapi“ näitust.

Olete kõik oodatud!